Jontec 300 karta charakterystyki

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz . Procent wagowy niejonoweśrodki powierzchniowo czynne. Taski Jontec 3J-flex. Preparat do codziennego mycia podłóg. TASKI Jontec 3jest nisko pieniącym preparatem do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Poużyciuspłukaćiwysuszyćręce.

W przypadkudługotrwałegokontaktuzpreparatemmożebyćkoniecznaochronaskóry. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny. Dokumenty dotyczące produktów takie jak: instrukcje szczegółowe, karty charakterystyki itp. Ponadto dla naszych klientów dostępny jest szeroki wybór drukowanych materiałów pomocniczych, takich jak: instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, plany higieny, . Dzięki zawartości technologii O. JONTEC 3J-FLEX jest silnie skoncentrowanym, nisko pieniącym preparatem do codziennego mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych twardych,.

Zgodnie z zaleceniami UE, proszę zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu MSDS. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa. Informacje o preparacie. Kod formuły: FAJLG 09W06.

W użyczeniu nieodpłatnie: Dozowniki do środków chemicznych – przygotowujące roztwór roboczy o ustalonym stężeniu. Produkt neutralny chemicznie. PRODUKT PO TERMINIE, POSIADAJĄCY ORYGINALNE WŁAŚCIWOŚCI Podstawowe wiadomości: Niskopieniący neutralny preparat myjący do wszystkich rodzajów podłóg wodoodpornych.

Udrażniacz do rur w żelu. DETERGENT SOLS DURS TASKI JONTEC 3PUR ECO JFLEX 5L. Ashland MAX GN NTRL H GC PLE44. Actival – higiena-online Profesjonalne Środki Czystości.

Samodzielny Publiczny Zakład ` Opieki . PCV – Jontec 3, a dla preparatu do . Do składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do kaŜdej pozycji pakietu pełną informację ( kartę charakterystyki , instrukcję stosowania) o przeznaczeniu, składzie . Antypoślizgowy neutralny preparat stworzony od podstaw do mycia posadzek sportowych. Posiada certyfikat bezpieczeństwa poślizgowego. OXY-GEN Odświeżacz- Wkład.

Wykonawca śak System zaoferował preparat Ecofloor Polymer, który zgonie z kartą charakterystyki – strona 1oferty, jest środkiem czyszczącym. Zgonie z ulotką, preparat stosowany . Lokalizacja Warszawa, Praga-Północ. Wykonawca w żadnym miejscu w ofercie nie przedstawił opisu oferowanych środków równoważnych, a w przypadku preparatu Jontec 3nie podał również nazwy. Niedozwolone jest bowiem stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez wymaganej dla nich karty charakterystyki.

Kategoria: Chemia ProfesjonalnaKuchniaPowierzchnie i urządzeniaWysyłka: od ręki. Skoncentrowany preparat do codziennego mycia podłóg. OXIVIR EXEL WIPE opakowań po 1szt.

Gotowe do użycia chusteczki myjąco-dezynfekujące o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego – zgodnie. Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów. Wyposażony w czerwony pad lub miękką szczotkę i środek Jontec J-FILL no.

Zamiennie można stosować system czyszczenia proponowany przez Forbo Linoleum.